Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

inloopavond bewonersvisie 23 februari

Eind 2021, midden in de coronatijd, zijn we begonnen met het opstellen van de “Bewonersvisie Veenhuizen”. Om informatie te verzamelen hebben studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein ongeveer 60 bewoners van Veenhuizen geïnterviewd. De resultaten van de interviews werden in februari 2022 in een videopresentatie aan het dorp gepresenteerd. Vervolgens is het bestuur van de SBV aan de slag gegaan om de gegevens te verwerken in een visiedocument. Daarbij kregen we hulp en ondersteuning van de BOKD, de organisatie die zich inzet voor de leefbaarheid van de dorpen op het platteland. We zijn nu zover, dat het concept van de bewonersvisie met de bewoners van Veenhuizen kan worden gedeeld. Hieronder kunt u het document downloaden.

We organiseren op donderdag 23 februari een inloopavond voor de Veenhuizenaren. We zullen de bewonersvisie dan toelichten, en we hopen dat we met behulp van de reacties van de aanwezigen een activiteitenagenda voor het komende jaar kunnen opstellen. De bijeenkomst wordt gehouden in het Verenigingsgebouw en begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf half acht open.