Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Uitkomst dorpsbelevingsonderzoek

In december hebben de studenten van Van Hall Larenstein de enquêtes gedaan. Inmiddels is het rapport uitgebracht. Je kunt het rapport lezen op Rapport-Dorpsbelevingsonderzoek-Veenhuizen-def.

In januari hebben de studenten de digitale presentatie gehouden. De power point presententatie lees je op Eindpresentatie-Veenhuizen.

Aan de hand van dit rapport zullen wij  samen met jullie besluiten wat en hoe deze in de nieuwe bewonersvisie worden opgenomen.

Deze sessie zal plaatsvinden in het Verenigingsgebouw. Wij zullen je op de hoogte houden via Facebook, website en de Norger Courant.

Wil je meedenken c.q. meedoen bij het vervolgtraject, meldt je aan door een mail te zenden aan secretariaat@bewonersbelangenveenhuizen.nl of via het contactformulier.

 

Mobiele versie afsluiten