Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Doel en visie

Doel

Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen heeft ten doel:

  • de behartiging van de belangen van de bewoners van Veenhuizen en het bijdragen aan de specifieke cultuur historische kenmerken van het dorp;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • onderzoek te doen naar de meningen van de bewoners van Veenhuizen;
  • het vertegenwoordigen van de bewoners van Veenhuizen in verschillende overlegvormen;
  • het onderhouden van contacten met gemeente en andere instellingen;
  • het geven van informatie;
  • het samenwerken met instellingen en groepen die een soortgelijk doel nastreven;

Visie

Belangrijk zijn investeringen in de leefbaarheid van Veenhuizen: woningen die aansluiten bij de behoefte, goede voorzieningen en voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Ook van belang is het vinden van een goede balans tussen het Veenhuizen van de bewoners en van de bezoekers.