Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Doel en visie

Doel

Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen heeft ten doel:

  • de behartiging van de belangen van de bewoners van Veenhuizen en het bijdragen aan de specifieke cultuur historische kenmerken van het dorp;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • onderzoek te doen naar de meningen van de bewoners van Veenhuizen;
  • het vertegenwoordigen van de bewoners van Veenhuizen in verschillende overlegvormen;
  • het onderhouden van contacten met gemeente en andere instellingen;
  • het geven van informatie;
  • het samenwerken met instellingen en groepen die een soortgelijk doel nastreven;

bewoners visie

Bewonersbelangen Veenhuizen vertegenwoordigt de belangen van de bewoners van ons mooie dorp op allerlei manieren en op allerlei plekken. Om een goede indruk te krijgen van wat bewoners belangrijk vinden nodigen we je uit om je meningen of wensen bij ons kenbaar te maken. Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de nieuwe bewonersvisie. Aan de basis van dit document liggen tientallen interviews die door de studenten van de opleiding "Management van de Leefomgeving"  van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn afgenomen in het dorp. Product van deze opdracht was het dorpbelevingsonderzoek. Dit document gaf veel aanknopingspunten waarop we hebben kunnen voortborduren. In onderstaande link vind je de nieuwste versie van onze bewonersvisie.

Bewonersvisie 2023 v1.10