Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Wie zijn wij

Bestuur

Lambert Sijens – voorzitter

Halbe van Santen – penningmeester

Dineke Niemeijer – secretariaat

Jelte Sikkema – algemeen bestuurslid

Arjan Lensen – algemeen bestuurslid

Elisa ten Hof – algemeen bestuurslid

Syan Hoogstra – algemeen bestuurslid