Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

TIJDELIJK GEBRUIK GROOT BANKENBOSCH

PI Veenhuizen neemt Groot Bankenbosch tijdelijk weer in gebruik als penitentiaire inrichting.

Daarom moeten het terrein en de gebouwen (paviljoens) van Groot Bankenbosch gebruiksklaar worden gemaakt om op veilige en verantwoorde wijze weer gedetineerden te kunnen huisvesten. In april 2022 wordt gestart met het plaatsen van nieuw hekwerk rondom het terrein dat straks in gebruik wordt genomen. Hier kunnen omwonenden mogelijk iets van merken, door extra (werk)verkeer van en naar genoemde locatie.

Meer weten? Lees de informatiebrief op Brief omwonenden Groot Bankenbosch