Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Asfaltonderhoud Kerklaan, Eikenlaan en Meidoornlaan

Binnenkort starten onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltwegen van de Kerklaan, Eikenlaan en Meidoornlaan. Het gaat daarbij om de volgende wegvakken:
• Kerklaan van Campererf tot de Eikenlaan
• Eikenlaan van Kerklaan tot de begraafplaats
• Meidoornlaan vanaf de Kerklaan tot aan het zandpad

Wat gaat er gebeuren?
Van de Kerklaan, Eikenlaan en Meidoornlaan wordt de asfaltconstructie versterkt.

Wanneer starten de werkzaamheden?
De werkzaamheden starten op maandag 1 november en zullen naar verwachting op 19 november zijn afgerond.

Wie gaat het werk uitvoeren?
Het asfaltonderhoud aan de drie wegen wordt uitgevoerd door Roelofs Wegenbouw uit Den Ham.
De uitvoerder op het werk is de heer F. Meulman. Hij is dagelijks op het werk aanwezig en is telefonisch bereikbaar op 06 5114 3786.

Informeren aanwonenden.
De bewoners aan de Eikenlaan en Kerklaan 56 zijn begin september schriftelijk geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden. Daarbij is ook aandacht besteed aan de bereikbaarheid, afvalinzameling, hulpdiensten e.d.

Bereikbaarheid
In de periode van1 tot en met 9 november worden asfalteringswerken uitgevoerd. In die periode zal de bereikbaarheid van de 3 wegen hinder ondervinden. De aanwonenden worden daar door de aannemer van op de hoogte gesteld.

Bereikbaarheid begraafplaats
Een begrafenis wordt altijd bij de gemeente aangemeld. Daarom hebben we vroegtijdig zicht op een plechtigheid op de begraafplaats aan de Eikenlaan in Veenhuizen. Daar zal de aannemer dan rekening mee houden.

Afvalinzameling
Op het moment dat de rijbaan is gestremd kan de vuilnisauto niet bij alle woningen komen. De aannemer zorgt er dan voor dat de container op een plaats komt te staan waar die kan worden geleegd. De aannemer zorgt er ook voor dat de container weer wordt teruggeplaatst.

Hulpdiensten
De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de wegstremmingen. Bij nood wordt er altijd ruimte gemaakt zodat de hulpdiensten op plek van bestemming kunnen komen.

Wegstremmingen en wegomleidingen
Gedurende de werkzaamheden wordt er voor het doorgaande verkeer een omleidingsroute ingesteld. Ruim 2 weken voor de start van de werkzaamheden zullen langs de Kerklaan en Meidoornlaan informatieborden worden geplaatst waarop voor de dagelijkse weggebruikers de aanstaande wegstremmingen te lezen zijn. Zij kunnen daar dan vroegtijdig op anticiperen.
De omleidingsroute richting het gevangenismuseum en Esserheem wordt verwezen via de Hoofdweg en Laan Weldadigheid.

Informatie voor aanvang van het werk
Voor aanvang van het werk informeert de aannemer alle aanwonenden schriftelijk over de werkplanning en contactpersoon.

Vragen / opmerkingen
Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen Hans Mulder van de gemeente Noordenveld. Hij is bereikbaar op mailadres h.mulder@noordenveld.nl en op 088 050 8314 (behalve op woensdag).