Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Dorpsbelevingsonderzoek Veenhuizen – wie laat zich interviewen

Binnenkort start het dorpsbelevingsonderzoek in Veenhuizen. De uitkomst van dit onderzoek zal de basis vormen voor een nieuwe bewonersvisie. De vorige bewonersvisie dateert van 2012 en is deels verouderd. Verder heeft Veenhuizen dit jaar de werelderfgoedstatus gekregen en zijn de meeste grote gebouwen overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Dit gaat een grote impact hebben op (de verdere ontwikkeling van) het dorp.

Dit dorpsbelevingsonderzoek wordt uitgevoerd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en Bewonersbelangen Veenhuizen, in samenwerking met de BOKD.

Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen hoe de bewoners van Veenhuizen de leefbaarheid in hun dorp ervaren en wat er speelt binnen het dorp. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar zowel de kansen als de knelpunten binnen het dorp. Ook wordt er onderzocht in hoeverre de bewoners van Veenhuizen tevreden zijn met hun omgeving.
De basis van dit onderzoek is een vragenlijst voor de specifieke situatie van ons dorp, om belevingen en meningen van dorpsbewoners te toetsen met betrekking tot actuele onderwerpen.

Op 22 en 23 november wordt het onderzoek uitgevoerd in Veenhuizen. De studenten zullen bepaalde personen thuis interviewen aan de hand van een vragenlijst. Het interview zal ongeveer 45 minuten duren. De bedoeling is dat de geïnterviewde personen een doorsnee van alle inwoners van Veenhuizen zijn.
Het streven is om zo’n 65 bewoners van Veenhuizen te interviewen. Op deze manier proberen we een juist beeld te krijgen van de zaken die de inwoners van Veenhuizen bezig houden. De interviews worden anoniem verwerkt.

De resultaten van het onderzoek worden eind januari 2022 door de studenten gepresenteerd in Veenhuizen, nadere informatie hierover volgt.

Jouw mening is voor ons erg belangrijk en wij roepen je ook op om mee te werken aan het onderzoek.
Je kunt je tot maandag 8 november opgeven door een email te sturen naar info@bewonersbelangenveenhuizen.nl. Vermeld daarbij jouw naam en adres en telefoonnummer. Je ontvangt tijdig bericht of je wordt gevraagd voor een interview.