Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Werkzaamheden fietspad ds. Germsweg

Update 2 maart werkzaamheden 6e wijk

Om u te informeren over de wegwerkzaamheden maken we gebruik van onze eigen app Schagen Infra. Deze kunt u gratis downloaden in de app- of playstore. Als u klikt op Fietspad 6de Wijk volgt u het project automatisch.

Via de app kunt u de voortgang volgen, foto’s bekijken, een tevredenheidsenquête invullen en contact met ons opnemen.

Op het moment dat we een weg afsluiten, versturen we een pushmelding. Zo weet u direct waar u wel en niet langs kunt rijden.

Update werkzaamheden

Door de vele regenval van afgelopen week en de hoge waterstand in de 6de wijk kunnen de machines niet meer over de dijk rijden zonder alles kapot te maken.

In overleg met de gemeente heeft de aannemer besloten om eerst even pas op de plaats te maken totdat de waterstand weer op zijn normale peil is en de dijk wat is afgedroogd.

Wanneer de aannemer de werkzaamheden weer gaat oppakken is nu nog onbekend.  Zodra de aannemer de werkzaamheden weer start, ontvangen wij daar een bericht van.

De bebording wordt straks gedraaid c.q. weggehaald.