Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen

Verkeersveiligheid Hoofdweg op de agenda

Over de verkeersveiligheid van de Hoofdweg wordt al vele jaren gesproken.

In december 2021 hebben enkele aanwonenden van de Hoofdweg een enquête gehouden over hoe de bewoners van Veenhuizen de verkeersveiligheid ervaren. De directe aanleiding was dat er enkele ongelukken waren gebeurd en de constatering dat er veel bijna-ongelukken gebeuren.De bewoners van de Hoofdweg zien in grote meerderheid graag de maximum snelheid verlaagd naar 60 of 50 kilometer per uur.

Omdat het een provinciale weg is beslist de Provincie hierover. Tot op heden hanteerde de Provincie de eenvoudige regel: provinciale weg, dus maximum snelheid = 80 kilometer per uur. Maar het beleid van de Provincie is in beweging.

Vandaar dat de Provincie heeft besloten om naar aanleiding van de enquête een werkgroep in het leven te roepen om de situatie in kaart te brengen en samen naar de beste oplossing te zoeken. In de werkgroep hebben bewoners, vertegenwoordigers van enkele bedrijven, het zwembad en SBV zitting. Het is de bedoeling om tegen de zomer duidelijkheid te hebben over de beste verkeerstechnische maatregelen voor de Hoofdweg. SBV juicht het toe dat de Provincie de 80 km/uur norm niet meer als heilig ziet. We hopen samen tot een goede oplossing te komen.